Onomasticon Cataloniae en xarxa!

22 Febrer 2021

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha posat en línia el l’Onomasticon Cataloniae (8 vol., 1989-1997) (OnCat), una de les dues grans obres de referència de Joan Coromines, sobre el domini català, la qual estudia els noms propis catalans.

Des del IEC no només han volgut fer possible la consulta en línia d'aquesta obra, sinó que també han treballat per oferir un buidatge de l’obra que completa la informació de l’actual índex, el qual recull essencialment els noms propis catalans (topònims i antropònims) presents a l’obra.

Amb el buidatge s’aconsegueix recuperar informació lingüísticament molt valuosa que fins ara no era possible consultar perquè no apareixia a l’índex. Aquesta informació, avui amagada, es relaciona principalment amb:

  1. Els noms comuns, les formes dialectals i les parèmies de la llengua catalana.
  2. Els noms comuns i les formes dialectals d’altres llengües romàniques.
  3. Els noms propis no catalans presents en l’obra, ja que actualment no tenen una presència sistemàtica en l’índex.
  4. Les formes esmentades com a documentació antiga dels topònims catalans, que tampoc tenen una presència sistemàtica en l’índex.

A més, si el temps i els recursos ho permeten, també volen fer el tractament textual de totes les formes, les que ja figuren a l’índex més les noves recollides. Això permetrà fer cerques avançades molt útils per recuperar informació concreta i disposar de dades quantitatives del contingut de l’obra. Per exemple, es podran recuperar els dictats tòpics presents en l’obra, que sempre apareixen en relació a un topònim català; o formes pròpies d’una determinada àrea (com ara del País València); o formes pròpies d’una determinada llengua o varietat (per exemple, l’aragonès o el benasquès).

Associa't amb nosaltres

Gaudeix de descomptes en llibres i cursos. Rep a casa la revista Paratge i consulta els buidatges obtinguts pels nostres seminaris, grups de treball i socis

Top