• Apellidos catalanes. En castellano. Santi Arbós.
  • La normalització dels cognoms catalans. En català. Santi Arbós
  • Ministerio de Justicía, Registre Civil Per demanar partides de naixement, matrimoni i defunció literals o certificades, etc.
  • El català arriba al Registre Civil. Article al diari. Ja s'hi poden inscriure els naixements, els matrimonis i les defuncions.
  • Tríptic sobre la llei per a canviar el nom i corregir els cognoms catalans, i altres aspectes.
  • Guia del Ministerio de Justicía sobre el canvi de cognoms, en castellà.
  • Terminologia del parentiu, en llatí, en el Cartulari de Sant Cugat del Vallès.
  • Quadre de les denominacions dels parentius.
  • Parentiu en català.

Propers cursos de Genealogia

No hi ha cap esdeviment.

Propers tallers de Genealogia

No hi ha cap esdeviment.

Noticies Genealogia

Associa't amb nosaltres

Gaudeix de descomptes en llibres i cursos. Rep a casa la revista Paratge i consulta els buidatges obtinguts pels nostres seminaris, grups de treball i socis

Top