Què és la Paleografia?

El terme "paleografia" deriva del grec palaiós i graphia, i és la ciència que estudia la història de l'escriptura en les diferents fases, les tècniques utilitzades per a escriure en les diverses èpoques, el procés de producció dels testimonis escrits i, a la fi, els productes d'aquest procés, especialment en el seu aspecte gràfic, ja siguin llibres, inscripcions, documents escrits de caràcter individual i privat.

Té com a objecte facilitar els coneixements teoricotècnics encaminats a facilitar l'accès a les fonts libràries i documentals escrites i, sobretot, possibilitar-ne l'estudi i la comprensió, sempre en relació directa amb la cultura, la història -general, local i institucional-, el dret, l'economia, la política i, en darrer terme, amb la genealogia, l'heràldica i la sigil·lografia.

 

Què és la Diplomàtica?

La diplomàtica és la ciència dels documents o diplomes. Etimològicament, la paraula "document" procedeix del llatí docere ("ensenyar"), i d'aquest verb deriva documentum ("el que ensenya").

La diplomàtica s'interessa per l'estudi d'aquells documents amb una natura i un valor jurídicoadministratiu i historicotestimonial, així com pel coneixement de diverses formalitats que donen un caràcter probatori i una força legal. A part dels valors jurídicodiplomàtic, administratiu, històric, testimonial i informatiu, en el document poden existir altres valors de tipus filològic, lingüístic, literari, judicial, econòmic, institucional, polític, religiós, cultural, sigil·logràfic, arxivístic etc., dels quals s'ocupa la diplomàtica.

Propers cursos de Paleografia

No hi ha cap esdeviment.

Propers tallers de Paleografia

No hi ha cap esdeviment.

Seminari de Paleografia

Arriba a descriure i estudiar diplomàticament i en el seu context històric i geogràfic, analitzar, transcriure, interpretar i preparar per a ésser publicats a Paratge els manuscrits antics integrants del Projecte corresponent a cada moment.

Accedeix

Noticies Paleografia

  • Comencen els cursos de formació
    Aquest novembre la Societat comença a impartir els primers cursos de formació. Iniciació a la Paleografia és el curs que dona el tret de sortida…

Associa't amb nosaltres

Gaudeix de descomptes en llibres i cursos. Rep a casa la revista Paratge i consulta els buidatges obtinguts pels nostres seminaris, grups de treball i socis

Top