Entrada a la SCGHSVN

 


ENTRADA


La SCGHSVN vetlla pel rigor històric i científic de la genealogia i altres disciplines afins 
 

Des de 1996.  Darrera actualització: 02/12/2016

 

 

Aquesta web passarà a www.soci.scgenealogia.org